Zmiany w opłatach za dowóz obowiązujące od 12 lipca 2021:

Opłata za dostawę wynosi:
a) dla Klientów z Lublina -
zakupy od kwoty 50 pln do 99,99 pln - 20 pln
b) dla Klientów z Lublina -
zakupy od 100 pln - 15 pln
c) dla Klientów spoza Lublina, ale z obszaru działania sklepu
-zakupy od kwoty 100 pln do 199,99 pln - 25 pln
d) dla Klientów spoza Lublina, ale z obszaru działania sklepu
od kwoty 200 pln - 20 pln
W przypadku gdy waga brutto zamówionych artykułów przekroczy 40 kg, za każde
rozpoczęte 10 kg doliczana będzie opłata w wysokości 3 zł.
Sklep ma prawo do zwiększenia opłaty jeżeli dodanie produktów dopisanych przez Klienta w
uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego.

Pełny tekst regulaminu:  Regulamin obowiązujący od 12 lipca 2021 roku.