Polityka prywatności

W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób. Podstawowe dane te to : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

W przypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych, jako obowiązkowe - za pomocą symbolu *), co jest konieczne do akceptacji Zamówienia i jego właściwej realizacji. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia akceptację Zamówienia przez Sprzedającego.

Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatnych Klientów Sprzedającego.

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera Klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w drodze newslettera, w takim przypadku niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną przez Lublindis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Podane dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom (chyba, że Klient wyraził na to zgodę) i chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy za pośrednictwem korporacji taksówkowej, Administrator Danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.